Soud povolil ZOOT a.s. reorganizaci

Městský soud v Praze dnes povolil společnosti ZOOT a.s. (ZOOT) reorganizaci, díky které může internetový prodejce módy a módních doplňků dokončit své ozdravění.

 

Rozhodl tak poté, co firma doložila, že na základě hlasování věřitelů získala podporu pro navrhovanou předbalenou reorganizaci u všech potřebných skupin – u zajištěných věřitelů ze 100 procent a u nezajištěných téměř 52 procent, a splnila všechny další zákonné podmínky.

Soud dnes zároveň schválil zprávu o reorganizačním plánu firmy z 29. dubna 2019, ustanovil insolvenčního správce KONREO v.o.s. a jmenoval prozatímní věřitelský výbor ve složení – Natland Finance investiční fond, a.s., JS Credit s.r.o. a BH Securities a.s. Největší český internetový obchodník s módou tak během následujících několika měsíců dokončí finanční restrukturalizaci svých dluhů z minulosti a jako finančně zdravá firma bude pokračovat v dalším rozvoji. V průběhu reorganizace zůstává provoz firmy zachován a zákazníků se vůbec nedotkne.

O všech krocích spojených s finančním ozdravením firmy budou nyní rozhodovat věřitelé a soud. Celý transparentní proces se uskuteční pod dohledem insolvenčního správce.

O podpoře reorganizace budou počátkem srpna (9.8.) 2019 hlasovat na své první schůzi věřitelé. ZOOT chce všechny procesní kroky do nabytí účinnosti reorganizačního plánu zvládnout během podzimu 2019. Pro firmu v oboru jejího podnikání (obchod s módou) by bylo optimální, aby celou reorganizaci dokončila, jak nejdříve to bude možné.

Situace se nijak nedotýká slovenské ZOOT SK s.r.o., jejíž činnost pokračuje normálně dál. Český ZOOT a.s. má aktuálně 508 zaměstnanců a ve slovenské společnosti je zaměstnáno dalších 100 lidí. Obě firmy jsou řízeny novým managmentem z centrály v ČR.

ZOOT je jedinečný tuzemský prodejní koncept založený na kombinaci internetového obchodu a výdejen zboží. Tento model si získal velkou přízeň zákazníků v ČR i dalších zemích, kam se ZOOT rozšířil. Expanze byla ale finančně náročná, společnost nakonec nezvládla její finanční řízení a dostala se do potíží. Po jejich vyřešení je ale při zavedení dalších změn schopná nového rozvoje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOOT také již 29.4. veřejně představil základní principy navrhované reorganizace. Firma chce restrukturalizovat svoji dluhovou zátěž v celkové výši cca 752 milionů Kč. Z toho připadá na jedinou zajištěnou pohledávku cca 108 milionů korun. Nezajištěné pohledávky jsou v hodnotě cca 644 milionů korun, z čehož připadá téměř 239 miliónů na vydané firemní dluhopisy.

Reorganizační plán počítá se se vstupem nového investora Company New, která je součástí investiční skupiny Natland (největší věřitel ZOOTu, který aktuálně disponuje pohledávkami za cca 197 milionů korun, z čehož 108 milionů korun připadá na zajištěnou pohledávku).

Company New své pohledávky kapitalizuje. Výměnou získá (formou úpisu emise nových akcií) kontrolní podíl v ZOOT a.s. Dále kromě provozního financování ve výši cca 120 milionů korun (4,5 milionu Eur) poskytne též prostředky na uspokojení především nezajištěných věřitelů ve výši cca 40 milionů korun. Ti by měli získat 10 procent ze svých pohledávek, přičemž při druhé možné variantě řešení insolvence – konkurzu, by jejich uspokojení bylo nulové.

V rámci finanční restrukturalizace dojde též k vyřešení firemních dluhopisů ve výši téměř 239 milionů korun. Tyto pohledávky jsou podřízené a byly by uspokojovány až jako jedny z posledních skupin věřitelů. S ohledem na to by jejich držitelé za normálních okolností nezískali nic (stejně tak v konkurzu by držitelé dluhopisů měli nulové uspokojení).

Na základě dohody s novým investorem, který se vzdá své nadřízené pozice, i když jeho pohledávka nebude zcela splacena, ale budou uspokojeni ve stejné výši jako nezajištění věřitelé -tedy na úrovni 10 procent. Formálně se tento proces uskuteční tak, že držitelé firemních dluhopisů vymění své pohledávky z původních dluhopisů za nově vydanou emisi bondů. Ty budou splatné tři roky po splnění reorganizačního plánu. Společnost je bude o dalších detailech informovat následně.

Uspokojení skupiny věřitelů na úrovni stávajících akcionáři či zakladatelů společnosti bude nulové.

Navrhovaná reorganizace nabízí jak zajištěným, tak nezajištěným věřitelům včetně držitelů firemních dluhopisů maximální možné uspokojení jejich pohledávek, které je také podstatně vyšší než pokud by ZOOT a.s. skončil v konkurzu.