Hospodářská komora: Stát nevytváří motivační programy pro podnikatele po krachu

Neúspěch firmy mívá vliv na sebevědomí poctivých podnikatelů, z nichž část podnikání do budoucna vzdá. Pro nepoctivé podnikatele nebývá insolvenční řízení zábranou a podnikají dál. Hospodářská komora k problematice druhé šance.

Biztweet: Co jsou nejčastější problémy, které přivedou podnikatele ke krachu?

Hospodářská komora: Nejčastější příčinou je platební neschopnost dostát závazkům. Problémy s dodržováním splatnosti faktur jsou časté, objevují se i v časech konjunktury, ale pochopitelně více zesilují při recesi.

Biztweet: Jak často podnikatelé narážejí na nedodržování splatnosti ze strany obchodních partnerů?

Hospodářská komora: Využívání nejzazších termínu bývá součástí běžného řízení peněžních toků. To je však třeba odlišit od nedodržení splatnosti, což se čas od času děje, zejména při závislosti na jednom partnerovi, který přestane platit. V krizových obdobích se druhotná platební neschopnost někdy dotýká celého odvětví, např. stavebnictví.

Biztweet: Jaké překážky nejčastěji odrazují podnikatele od vyhlášení bankrotu?

Hospodářská komora: Podnikatelé se většinou brání prohlášení konkurzu až do poslední chvíle. Nepovažují ho za „své“ řešení problémů. Řada z nich v době hrozícího úpadku vyvádí z firmy majetek, a nechává vstoupit do konkurzu pouze prázdnou schránku. Z praktického konání tak lze usuzovat, že vyvádění majetku před konkurzem považují podnikatelé za ekonomicky výhodné.

Biztweet: Jak dlouho trvá insolvenční řízení? Jaké jsou pozitivní a negativní rekordy?

Hospodářská komora: Nejkratší doba trvání insolvenčních řízení se pohybuje v řádu měsíců. Důvodem je, že ve firmě není žádný majetek, a proto soud konkurz zruší. Rekordy v délce trvání se pohybují nad 20 let, a to proto, že probíhají soudní spory o majetek.

Biztweet: Pokoušejí se podnikatelé během insolvence rozběhnout nové aktivity?

Hospodářská komora: Ano, je zcela běžné, že podnikatelé v průběhu insolvenčního řízení zahajují nové vedlejší aktivity.

Biztweet: Poznačí neúspěch snahy podnikatele o nový začátek?

Hospodářská komora: V českém prostředí prozatím nejsou insolvence a úpadek primárně vnímány jako nová šance k dalšímu, úspěšnějšímu podnikání. Často bývají vnímány – okolím i samotným podnikatelem - jako selhání podnikatele. Neúspěch firmy tak mívá vliv i na sebevědomí poctivých podnikatelů, z nichž část podnikání do budoucna vzdá. Pro nepoctivé podnikatele nebývá insolvenční řízení zábranou a podnikají dál.

Čtěte také:

Češi chtějí ovládnout srbského výrobce barev

Accolade připravuje další průmyslový park u Prahy

Coworkingu se ve střední a východní Evropě daří

Biztweet: Jak dlouho trvá likvidace firmy a jaká je nákladná?

Hospodářská komora: Průměrná doba trvání insolvenčních řízení firem se v České republice pohybuje kolem 3 a půl roku. Délka insolvenčního řízení fyzických osob – podnikatelů se pohybuje v Česku okolo 3 let. Náklady na insolvenční řízení činí zhruba třetinu z hodnoty zpeněženého majetku firem.

Biztweet: Jak dlouho trvá skrachovalému podnikateli zbavit se dluhů?

Hospodářská komora: Lhůta zbavení dluhu odpovídá u firem lhůtě trvání insolvenčního řízení – zhruba 3,5 roku. U podnikajících fyzických osob po proběhnutí konkurzu dluhy nezanikají, pak přichází v úvahu pětiletý cyklus oddlužení.

Biztweet: Jakou pomoc nabízí poctivým zbankrotovaným podnikatelům stát?

Hospodářská komora: V Česku byla nedávno přijata nová právní úprava významně zmírňující podmínky oddlužení fyzických osob.

Biztweet: Kde jsou naopak bariéry druhé šance pro podnikatele?

Hospodářská komora: Stát neklade výrazné bariery. V zákoně o obchodních korporacích je sice ustanovení, zakazující dlužníkům být členy volených orgánů právnické osoby, nicméně tento zákaz lze prolomit souhlasem toho, kdo jednajícího jmenuje.

Biztweet: Motivuje stát podnikatele po krachu k druhému pokusu?

Hospodářská komora: Český stát nevytváří speciální motivační programy pro podnikatele, kteří prošli insolvenčním řízením.


Tomáš Lemešani, anketa je součástí analýzy druhé šance

Biztweet, podpořte nás nákupem v našem eshopu