Veolia v Přerově snižuje využití uhlí

Veolia Energie dostala povolení EIA pro instalaci dvou plynových kotlů v Teplárně Přerov. Dojde tak k postupnému odstavení výroby tepla z uhlí.

Jde o součást dlouhodobé strategie, vyvolané emisními regulacemi Evropské unie. Na odstavení uhlí v elektrárnách a teplárnách vynakládají Veolia i další hráči miliardy korun.

„Předkládaný záměr instalace dvou nových plynových kotlů v hlavní kotelně představuje samostatný záměr, jehož smyslem je řešení provozu zdroje do konce roku 2022. Tento záměr je zakomponován do celkové strategie řešení zdroje Teplárna Přerov v dlouhodobém časovém horizontu,“ uvádí investor v projektové dokumentaci.

Nové zdroje mají být provozovány jako záloha při výpadku některého ze stávajících kotlů a zároveň umožní provoz výroby tepla v případě potřeby nižších výkonů, kdy je provoz velkých uhelných kotlů neekonomický. Budou tedy dorovnávat potřebný výkon, který by jinak byl zajištěn stávajícími kotli.

Nejpozději od 1.1.2023 bude ukončen provoz uhelných kotlů o celkovém výkonu 169 MWt a kotle, které budou instalovány nyní, budou provozovány jako zdroj pro zajištění potřebného výkonu do soustavy k základnímu zdroji o předpokládaném jmenovitém tepelném výkonu 40 MWt.

Čtěte také:

Bulhaři kontrolují energetické společnosti. ČEZ zatím vynechali

Křetínský a jeho Nafta s novými projekty

Inercom nesplnil podmínky ČEZu. Obchod však pořád žije

Veolia provozuje v Přerově zdroje pro výrobu tepelné a elektrické energie. V Teplárně Přerov provozuje dvě kotelny. Hlavní - spalující převážně černé uhlí a záložní - kotelnu spalující zemní plyn.

Předkládaný projekt představuje první etapu dlouhodobého záměru „Ekologizace Teplárny Přerov“. Tato první etapa proběhne v roce 2019. Na dodavatele nových plynových kotlů ještě nebylo vypsáno výběrové řízení.

Společnost Veolia Energie zajišťuje výrobu a dodávky tepelné a elektrické energie pro domácnosti, veřejné objekty a průmyslové závody ve městě Přerově. Teplo ve městě je distribuováno prostřednictvím parní a horkovodní sítě centralizovaného zásobování teplem. Elektrická energie je dodávána prostřednictvím distribuční společnosti do rozvodné sítě.

 

Biztweet, podpořte nás nákupem v našem eshopu