Živnost. Jak založit nejoblíbenější formu podnikání?

Češi vedou v počtu živnostníků k počtu obyvatel veškeré žebříčky. Může za to jednoduchost a rychlost této oblíbené formy samostatné výdělečné činnosti.

Živnost v tuzemsku boduje, protože přináší několik výhod. Kromě výhodného daňového prostředí a flexibility, jde pořád o administrativně nejméně náročnou formu podnikání. Také proto je živnostníkem téměř každý desátý Čech. Jak se k nim přidat a získat živnostenský list?

Ideální je získat list pro některou z volných živností. Pro ně není nutné žádné speciální vzdělání, oprávnění, tedy ani žádné zbytečné papíry. Volných živností je zhruba osmdesát. Jelikož jsou volné, můžete si jich vybrat za jeden registrační poplatek více (teoreticky i všechny).

Do živnostenského listu lze volné činnosti doplňovat kdykoliv. Nemusíte si teda hned při první registraci lámat hlavu s tím, které všechny živnosti pro vaši činnost potřebujete.

Pro přihlášení se mezi živnostníky není v případě volné živnosti potřeba žádné speciální přípravy. Stačí se vydat na nejbližší živnostenský úřad, strčit do kapsy občanský průkaz, připravit základní dokumentaci a vyplnit žádost. Kromě zaplacení prvního tisícikorunového poplatku musíte splňovat jen pár základních podmínek. Stačí být plnoletým, bezúhonným a ohlásit činnosti.

Pokud na registraci k živnosti nespěcháte a rádi děláte formality v klidu soukromí, můžete úřadu zaslat potřebné dokumenty poštou, nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu. Ohlášení lze nově podat rovněž na kontaktním místě veřejné správy - Czech POINTu – tedy i na pobočce pošty.

Bezúhonnost nemusíte při přihlášení dokazovat dalšími doklady. Pokud jste českým občanem, úřad to zjistí sám. Výpis z rejstříku trestů se požaduje jen u občanů jiných členských zemí EU. Pro úřad musíte doložit také doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo. Pokud zřizuje organizační složku závodu, též doklad prokazující, že má závod mimo území České republiky.

Pokud splníte všechny základní požadavky živnostenského úřadu, zaplatíte tisíc korun a podnikáte. Složitější je to v případě, že vaše činnost spadá do speciálních kategorií. Speciální nároky jsou kladeny ve třech kategoriích - řemeslné živnosti, vázané živnosti a koncesované živnosti. U řemeslné živnosti musíte dokládat list o vystudování příslušného řemesla, nebo o uznání odborné kvalifikace.

U vázané živnosti většinou stačí potvrzení o složení odborné zkoušky, nebo maturitní vysvědčení. Nejsložitější je registrace ke koncesované živnosti. To, proto, že při ní jde běžně také o zdraví i životy velké skupiny lidí a v případě neschopnosti by byly důsledky dalekosáhlé.

Čtěte také:

Byznys pojištění. Někdy je opatrnost na místě

Předžalobní výzva aneb jak na neplatiče

Česká živnost vs. slovenská? Debakl pod Tatrami

Koncesované živnosti potřebujete ke příkladu k vyrobě, likvidaci, nákupu, nebo prodeji výbušnin. Budete potřebovat bezpečnostní povolení, potvrzení banského úřadu, ministerstva a podobně.

Naopak pro vykonávání některých profesí ani živnostenský list není potřeba. Pořád však platí stejná pravidla ohledně daní, zdravotního a sociálního pojištění jako u ostatních živností. Živnostenské osvědčení nepotřebujete například pokud jste umělcem, autorem, nebo léčitelem.

Jak jsme už uvedli, základní poplatek má výši tisíc korun a platíte ho za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání. Dalších pět set korun zaplatíte za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna či současně více živností. Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno současně více živností nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatky můžete hradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem. Padesát kaček si v kapse nechte také za přijetí podání kontaktním místem.

Živnostenský úřad je povinen provést zápis do živnostenského rejstříku do pěti pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydat podnikateli výpis, splní-li ohlašovatel podmínky stanovené zákonem a podal – li kompletní dokumentaci.

 

Biztweet, podpořte nás nákupem v našem eshopu

 

Odemknout článek

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
Top

Byznys Biztweet Byznys

  • 5 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb

Golden Biztweet Golden

  • 10 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb