Vláda projednala Informaci o činnosti Národního inovačního fondu

Vláda na středeční schůzi projednala Informaci o činnosti Národního inovačního fondu za druhé pololetí 2017.

Začátkem minulého roku došlo ke klíčovému podpisu dohody s Evropským investičním fondem (EIF), který zajišťuje výběr vhodných fondů rizikového kapitálu a akcelerátorů, o jejichž investici se budou moci ucházet čeští začínající inovativní podnikatelé.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyčlenilo na tento projekt 40 mil. eur ze strukturálních fondů a ještě k těmto prostředkům získalo ko-investici EIF ve výši 10 mil. eur.

Výzva EIF byla vyhlášena v květnu loňského roku, z přihlášených uchazečů byl již vybrán první finanční zprostředkovatel v oblasti fondů rizikového kapitálu. V průběhu druhého pololetí 2017 došlo dále k provedení aktualizace předběžného posouzení finančních nástrojů a navýšení alokace pro Národní inovační fond (NIF) pro inovační společnosti v prvotní fázi o 19 mil EUR na 32 mil. EUR.

V současné době probíhá řízení o povolení činnosti NIF, po jeho schválení může začít implementace podpory českým star-upům prostřednictvím rizikového kapitálu.

NIF vznikne jako nově budovaná státní investiční společnost s odborným vedením a licencí ČNB, která má mít na starosti realizaci nového druhu státní podpory formou návratných investic. Investičními prostředky z evropských fondů bude NIF podporovat české start-upy a projekty transferu technologií.

Obě aktivity realizuje MPO z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, v rámci programu podpory RIZIKOVÝ KAPITÁL.