Podpora agroexportérů letos překoná rekord

Česká exportní banka (ČEB) letos financuje nejobjemnější vývoz agroexportérů ve své historii.

Do konce roku přesáhne podpora poskytnutá vývozcům potravin, zemědělských plodin a zemědělských a potravinářských technologií částku půl miliardy korun. Za celý loňský rok činila podpora tohoto segmentu sedmdesát milionů.

„Ještě před pár lety jsem na otázky ohledně podílu potravin a zemědělských produktů na námi podpořeném exportu musel odpovídat, že se to číslo pohybuje hodně blízko nule. To už neplatí. Od začátku roku jsme podpořili vývoz potravin, plodin a hospodářské techniky víc než 450 miliony korun a do konce roku bude tato částka vyšší než 500 milionů. To je v historii banky absolutní rekord,“ vypočítává předseda představenstva a generální ředitel ČEB Karel Bureš. Vývoz českých zemědělců financovaný ČEB táhne Kuba.

Největší zájem je o pšenici, ta tvoří skoro polovinu z vyvezených komodit. Na odbyt jde ale taky sušené mléko, oves, slad nebo chmel. Stále úspěšnější jsou v zahraničí také čeští výrobci zemědělských a potravinářských technologií. Poptávka je po obdělávacích strojích určených k práci na polích, malotraktorech ale třeba taky po pekárenských pecích. Například pekaři v Srbsku tak budou používat pece tuzemské výroby.

„Srbsko je na seznamu prioritních zemí Exportní strategie a právě v takových teritoriích je potřeba český vývoz podporovat,“ vysvětluje Bureš. Zájem o českou hospodářskou techniku je ale také v Litvě, Rusku a v Nizozemí. Rok 2017 vyhlásila ČEB „rokem podpory exportu malých a středních agroexportérů a potravinářů“.

Banka tak chce mezi tuzemskými producenty a výrobci zemědělských a potravinářských technologií rozšířit povědomí o tom, že právě i jejich vývoz dokáže úspěšně financovat.