Členové Stálého výboru se seznámili se stavem nových jaderných bloků

Po třech měsících se dnes na MPO sešel na svém šestém zasedání Stálý výbor pro jadernou energetiku. Jednání mělo s ohledem na stanovené úkoly a jejich harmonogram především bilanční charakter.

 

Členové Stálého výboru se seznámili se stavem přípravy výstavby nových jaderných bloků v ČR. Hovořili o aktuálním postupu v procesu EIA, řešení přepravy těžkých a nadrozměrných komponent a vyvedení elektrického výkonu z nových jaderných elektráren do přenosové soustavy. Výbor rovněž zkontroloval plnění úkolů z předchozích zasedání.

Řada  úkolů z minulého zasedání znatelně postoupila vpřed. Jde především o úspěšné projednání novely stavebního zákona a zákona o EIA, a také o přípravu přepravních tras pro těžké a nadrozměrné komponenty,“ uvedl po jednání ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Klíčové pro budoucnost je připravit kvalitní analytické podklady ohledně obchodně-investičního modelu ve všech 3 zvažovaných variantách tak, aby měla nová politická reprezentace kvalitní a dostatečné podklady pro toto zásadní rozhodnutí.