INFORMACE MPO K UZAVŘENÍ I. VÝZVY - PODPORA VYSOKORYCHLOSTNÍHO INTERNETU

MPO obdrželo do dnešního poledne celkem tři žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu OP PIK – podpora vysokorychlostního internetu v ČR, jejíž první výzva dnes byla ukončena. Jde o žádosti v objemu několika desítek milionů Kč.

MPO očekávalo větší zájem ze strany podnikatelské veřejnosti. Tato problematika je ale ve srovnání s dalšími výzvami OP PIK pro žadatele poměrně obtížná a velmi komplexní. Složitost telekomunikační problematiky a řady komerčních vlivů způsobily, že většina podnikatelů zatím spíše vyčkává. Došlé žádosti proto hodnotíme jako pilotní žádosti v tomto oboru podnikání. S problémy týkajícími se podpory vysokorychlostního internetu se potýká více zemí Evropy. Česká republika je se svou první výzvou daleko před Slovenskem, kde dosud ani k vypsání výzvy nedošlo.

Problematika pokrytí vysokorychlostním internetem dotýká až dvou třetin území ČR, první výzva s alokací 11,55 miliardy Kč se na základě podmínek, stanovených EU a informací operátorů, týkala zhruba 15 % území.

MPO připravuje další kroky, směřující k vyhlášení druhé výzvy tohoto dotačního programu na začátku příštího roku. Očekáváme intenzívní diskuse s podnikatelským sektorem a vypíšeme veřejné konzultace k návrhu intervenčních území pro druhou výzvu. Podmínky dotace budou ze strany MPO dále posuzovány, a pokud se objeví možnost, jak v rámci splnění náročných podmínek EU zjednodušit řízení a urychlit pokrytí ČR kvalitním spolehlivým vysokorychlostním přístupem k internetu, MPO se zasadí o další rozšíření pokrytí území ČR tímto druhem připojení.  Věříme, že v rámci příští výzvy tak bude zájem privátních subjektů o dotaci do výstavby sítí vysokorychlostního připojení k internetu výrazně vyšší.

František Kotrba, tiskový mluvčí MPO