Štěpán Křeček: Státní investice klesly o 15 miliard

Hospodaření státního rozpočtu se zlepšuje a vykazuje přebytek 25 miliard korun.

Hospodaření státního rozpočtu se zlepšuje a vykazuje přebytek 25 miliard korun. Díky nízké nezaměstnanosti se šetří neproduktivní státní výdaje a získávají se nové daňové příjmy. Další příjmy pro státní pokladnu generuje hospodářský růst, který je opřen o spotřebu domácností, český export do zahraničí a soukromé investice. Naopak státní investice jsou poměrně nízké a proti stejnému období minulého roku zaostávají o 15 miliard korun.

Z národohospodářského hlediska by bylo rozumné, aby stát maximalizoval investice v době, kdy si může půjčovat se zápornou úrokovou sazbou. To se však neděje a investiční aktivita státu klesá. Tato strategie může prodražit budoucí investice státu o platbu úroků. Odkládání investic do budoucnosti navíc snižuje kapitálovou vybavenost v ekonomice, což má negativní důsledky pro další rozvoj.


Ing. Štěpán Křeček, MBA
Akademický pracovník, Vysoká škola ekonomická v Praze