Karel Havlíček pro Biztweet: Čerpání evropských stimulů jsme nezvládli

Čerpání fondů jde pomaleji, což má vliv nejen na ty, kteří je mají zájem čerpat, ale jak je vidět i na státní rozpočet. My budujeme, podporujeme, ale nikoho moc nezajímají výsledky. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček v rozhovoru pro Biztweet.

Biztweet: Jedním z hlavních dění v oblasti podnikatelské legislativy je novelizace třetí a čtvrté vlny EET. Myslíte, že je několikadenní cíl, který si pro přípravu novely ministerstvo financí určilo dostatečný?

Karel Havlíček: Novela se připravuje již několik měsíců, s resortem na ní spolupracujeme. Jinak ale souhlasím s tím, že není kam spěchat, není to jen o její přípravě v technické rovině, ale jde o projednání napříč sněmovnou a to bude výsostné politikum.

Biztweet: Komunikuje s podnikateli nové vedení financí dostatečně?

Karel Havlíček: Jako hlavní zástupci nejširšího segmentu firem v ČR komunikujeme s ministerstvem financí trvale, minulý týden jsme jednali o daňových paušálech, příští týden se potkáváme s paní ministryní nad změnami k EET, mezitím připravujeme setkání k daňovým odpočtům na výzkum a vývoj, průběžně se potkáváme nad přípravou nového zákona o dani z příjmu. V případě nutnosti si s paní ministryní operativně voláme. Komunikace funguje bezproblémově, což neznamená, že se na všem vždy shodneme. Tlaky na resort jsou ze všech stran velké a vždy je to nakonec o kompromisech. Podstatné je ale to, že u každého rozhodnutí malé firmy jsou.

Biztweet: Teď je resort financí ještě víc než v minulosti v područí nového premiéra Andreje Babiše. Jak to hodnotíte a jakou s ním máte zkušenost?

Karel Havlíček: Jako ministr financí měl na resort rozhodně větší operativní vliv, než nyní. Jako šéf ministerstva financí dělal svou práci, kterou bylo zabezpečit příjmovou stránku rozpočtu, uhlídat výdaje nebo spravovat majetek státu. To, že se podařilo hospodařit v posledních letech s vyrovnanými nebo dokonce přebytkovými rozpočty, aniž by se zvýšily daně, považuji bez diskuse za úspěch.

Některá opatření se ale mohla dělat citlivěji. V rámci EET měly být výjimky pro mikorfirmy hned, neměla se snižovat hranice pro výdajové paušály, režim sankcí za kontrolní hlášení byl v první fázi přehnaný.

Zase se ale podařilo udržet odečitatelné položky pro OSVČ, zavedly se opět slevy na děti nebo nepracující manželku, posílila se elektronizace v daňových přiznáních atd.

Nyní je Andrej Babiš premiérem, jeho priority jsou jinde, resort vede kompetentní člověk.

Co se týká druhé části otázky, s panem premiérem komunikuji průběžně, přibližně na týdenní bázi. Diskutujeme dvě oblasti, a to priority malého a středního podnikání a záležitosti výzkumu, vývoje a inovací, neboť premiér nově vede rovněž Radu vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Jednání jsou věcná, rychlá, premiér jde k podstatě věci a nebojí se rozhodnout.

Biztweet: Na schválení Národního inovačního fondu, který má podpořit startupy jsem se vás ptal před více než rokem. Nyní jsme se dověděli, že se spuštění projektu odkládá na jaro 2018. Má fond smysl?

Karel Havlíček: Fond beru jako test, nebude to žádná revoluce na trhu. Jsme v době, kdy je přebytek kapitálu a dobré nápady jsou financovány soukromými zdroji. To je podle mého správné a zdravé. Nový fond tedy bude spíše doplněním nabídky, bude to minoritní záležitost a měl by se soustředit na segmenty spíše spin-off než klasický start-up. Beru to i jako otestování finančních nástrojů, které zde v budoucnu postupně nahradí klasické fondy.

Biztweet: Zvládla podle vás vláda využít mimořádné uvolnění finančních stimulů Evropské komise, která tak několik let dělá na základě strategie současného vedení?

Karel Havlíček: Podle mě nikoliv. Čerpání fondů jde pomaleji, což má vliv nejen na ty, kteří je mají zájem čerpat, ale jak je vidět i na státní rozpočet. Díky slabému čerpání v roce 2017 jsme dokonce do EU poslali více, něž jsme čerpali. Je to sice jen časová prodleva, pravděpodobně se vše nakonec vyčerpá, ale mělo to být rozložené do celého období rovnoměrněji. Co se týká jiných zdrojů, spojených s finančními nástroji tzv. Junckerova balíčku, tam jsme na tom ještě hůře. Sice se rozbíhají projekty záručního charakteru s ČMZRB, Komerční bankou, Českou spořitelnou, Raiffeisenbankou a dalšími, ale je to stále málo. Zaostáváme jak po marketingové stránce, tedy určité osvětě, tak jednoznačně v oblasti objemu využívání zdrojů.

Biztweet: V médiích vypadá role startupů v české ekonomice klíčově. Skutečné čísla však ukazují spíše marginální roli v počtu zaměstnanců, HDP, daňových plateb, či produkce přidané hodnoty. V těchto oblastech jednoznačně dominují velcí strojaři, kteří investují nesrovnatelné objemy investic třeba do nových technologií. Je to podle vás vinou zanedbané péče o prostředí začínajících podniků, anebo něčím jiným?

Karel Havlíček: Start-up jsou pro média sexy téma, jde o nápady, riziko, nové myšlenky….Je ale jasné, že začínající firmy nebudou hrát dominantní roli v HDP, zaměstnanosti nebo v daňových odvodech. To je čeká, až se jejich nápady osvědčí a přejdou do režimů středních nebo velkých firem.

Tahounem naší ekonomiky jsou u nás silné průmyslové obory, zejména automobilový průmysl, strojírenství nebo elektrotechnická výroba. V čase se ale může klidně stát, že je budou stále více doplňovat úplně nové obory a technologie, nejdříve na bázi subdodavatelské, později i třeba jako samostatná odvětví se s pozicí v mezinárodním obchodu.

Co se týká péče o začínající podniky, tak ta je u nás trochu chaotická. Na jedná straně široká nabídka různých fondů, grantů pro začínajíc firmy, na straně druhé neúměrná byrokracie a žádné stimuly na bázi nepřímé podpory.

Jezdím často do USA, kde máme zázemí a sleduji tamní start-up scénu a jejich podporu a ta je skutečně nesrovnatelná.

Amerika dává mimořádné úsilí do podpory inkubátorů, zapojují se firmy, univerzity, municipality, je to přirozeně budovaná infrastruktura s neuvěřitelným tahem na branku, založeným na výsledcích, ekonomice, využitelných patentech nikoliv na množství projektů, budov a strojů. My budujeme, podporujeme, ale nikoho moc nezajímají výsledky.

Biztweet: Co by mohl stát dělat pro rozvoj startupů?

Karel Havlíček: Měla by zde být jedna instituce, která se tím bude na plný režim zaobírat. Není třeba budovat nic nového, může to dělat CzechInvest, jehož role se stejně již úplně změnila. Ta musí postupně vytvořit celou start up infrastrukturu, do které zapojí města a kraje, univerzity, banky, kapitálové fondy, asociace, zahraniční organizace, mentory a pochopitelně začínající firmy, stejně tak ale velké a zajeté firmy, které mohou být podporovatelem.

Začínajícím musí dát základní poradenství, nasměrovat je, zapojit a propojit se zainteresovanými stranami. Velkým musí umožnit získat třeba daňové benefity. Mnoho se dá podpořit z národních i EU zdrojů, stejně tak i soukromým kapitálem. Vše se musí monitorovat a tvrdě tlačit na výsledky, vyhodnocovat žebříčky nejlepších, soutěžit, medializovat atd. …nápadů je mnoho, ale je to na delší diskusi.

Biztweet: Které byrokratické bariéry by měla vláda řešit co nejdříve?

Karel Havlíček: Připravili jsme pro vládu seznam opatření, průběžně to řešíme. Je toho poměrně dost, ale ve zkratce jde o to, že neumíme rozlišovat mezi velkou firmou a malým živnostníkem a všechny házíme do jednoho pytle ve vazbě na povinnosti a regulace. Pracujeme ale na tom, že dojde k zásadnímu odlišení přístupu k OSVČ a společnostem. Je to nezbytný krok, kterým musíme zjednodušit, ale současně jasně vytýčit hřiště živnostníkům. Znamená to, že jim musíme brutálně snížit administrativní povinnosti, výměnou za určitý paušál, do kterého zahrneme všechny poplatky a daně. Malé firmy musejí dostat větší prostor pro svoji primární činnost, ořezat se musí povinnosti, které je zatěžují a odebírají jim čas pro výrobu, obchod a služby. Stát musí nabídnout živnostníkům servis, který musí být jednoduchý, koncentrovaný a sdílený, a to na bázi on-line. Na druhou stranu podnikatel musí respektovat určitá jednoduchá pravidla a to, že alespoň minimální odvody zaplatit musí.

Čtěte také:

Pospíšil pro Biztweet: S Kalouskem dokážeme úspěšně spolupracovat

Drahoš pro Biztweet: Nejmenoval bych do vlády stranu ohrožující demokracii

Šéf Metrostavu: Postavíme dálnici, dostavíme O2 Arenu a zrekonstruujeme Janáčkovo divadlo

Biztweet: Měl by se stát zaměřovat na regulaci či liberalizaci trhu?

Karel Havlíček: Stát musí nastavit jednoduchá pravidla, vytyčit hřiště a být spravedlivým rozhodčím. Hra je ale na hráčích, v tomto případě na podnikatelích. Stát nesmí podporovat neúspěšné nebo slabé podnikatele, firmy nejsou odboráři a stát není zaměstnavatelem podnikatelů. Přijmout tuto myšlenku by znamenalo popřít základní podstatu podnikání, která je založena na konkurenci, soutěži a schopnosti prokázat, že umím více, než někdo jiný. Pokud to nezvládnu, nemohu podnikat. Cílem podnikání nesmí být posilovat vazbu na stát, ale naopak posilovat nezávislost, a stát v tom nesmí překážet, naopak musí dávat stimuly a podmínky pro to, aby se firmy mohly rozvíjet, aby pro ně bylo motivační podnikat a aby se mohly soustředit na hru, nikoliv na plnění požadavků a studováním nekonečných změn ve hře. Výsledek si ale musí uhrát sami.

Biztweet: Andrej Babiš slibuje výrazně změnit stimulační politiku podnikatelského prostředí, na co by se měl zaměřit?

Karel Havlíček: Zjednodušit pravidla, posílit elektronickou komunikaci a sdílení dat, ulevit začínajícím firmám, snížit daně stávajícím podnikatelům, vytvořit motivaci pro nevyvádění majetku, propojit podnikatele se vzdělávacími institucemi a výzkumem, podpořit podnikový vývoj a inovace nepřímými nástroji, vytvořit podmínky k zakládání rodinných podniků a přejít z režimu sankcí do režimu motivace.

Biztweet: Je podle vás role malých podniků v ekonomice státem dostatečně doceňovaná?

Karel Havlíček: Není to pořád podle našich představ, ale za téměř dvacet let, co je hájíme se to posouvá. Malé firmy již nemusí stát nikde s čepicí v ruce, posílili jsme jejich roli, zvedli jejich sebevědomí, zasypali jsme jimi média, kde již nevystupují pouze kapitáni průmyslu, ale hlavně drobní živnostníci a žádná rozhodnutí na vládní úrovni směrem k podnikatelům se dnes neodehraje bez naší účasti. Stále to ale nestačí, čeká nás velké množství práce , postupně sjednocujeme všechny malé firmy a jejich svazy a asociace pod jednu střechu a dokončujeme největší tuzemskou podpůrnou podnikatelskou infrastrukturu. Malé firmy začínají hovořit jedním jazykem, svazy daleko více spolupracují a my se jim snažíme vytvořit prvotřídní zázemí. Práce nás baví, jedeme strhujícím tempem a ani na minutu nepochybuji, že generace naší asociace podmínky definitivně změní. Pak už to bude na našich nástupcích, aby vše udrželi.

 

Biztweet, podpořte nás nákupem v našem eshopu