Byznys v cizině. Jak na úřad bez znalosti jazyka?

Při podnikatelském styku v zahraničí často potřebujete více než konverzační znalost jazyku. Jak docílit, aby vás partner, či úřad nevypekl?

Zejména při oficiální dokumentaci v obchodním styku a s úřady nespoléhejte na hodiny angličtiny z večerní školy. Lepší je pojistit se úředními překlady. Často to jednotlivé úkony vysloveně vyžadují.

Úřední překlady či překlady s ověřením, jsou překlady určené pro komunikaci s úřady jiné země. Nejčastěji se vyhotovují úřední překlady v angličtině. V některých zemích je ovšem nutno připravit dokumentaci pro ověření v oficiálním jazyku země.

Kdy úřední překlad potřebujete nelze říct obecně. Vždy to závisí od toho jaký úkon a v jaké zemi potřebujete vykonat. S každou zemí má Česká republika vlastní bilaterální úmluvy. V závislosti na mezinárodních úmluvách se u soudních překladů provádí i vyšší stupeň ověření, legalizace či superlegalizace.

Nejčastěji ověřovanými dokumenty jsou rodné listy, oddací listy, vysvědčení ze škol, diplomy, v byznyse pak zejména certifikáty, výpisy z obchodního rejstříku, notářské zápisy, nebo zmocnění.

Dokument, fyzicky poskytnutý k soudnímu překladu, se po překladu stává pevnou součástí složky soudního překladu a složka je spojena s tímto dokumentem notářským způsobem - pečetí. Tato složka se pro účely, pro které je vyžadována, odevzdává jako celek soudního překladu, překládaný dokument nelze ze složky bez jejího zneplatnění vyjmout či oddělit.

Pokud nechcete o původně překládaný dokument odevzdáním složky soudního překladu na úřad přijít, je lepší do procesu ověření zapojit notáře. Ten vám opatří notářsky ověřenou kopii, tu si můžete přeložit a uložit.

Čtěte také:

s.r.o. Pro koho je tato forma podnikání?

Podání ruky už nestačí. Pojistěte se rozhodčí doložkou

Marketing ad hoc? Musíte mít plán

Soudní překlad vypadá tak, že originální dokument je neodlučitelně svázán s překladem a opatřen doložkou, podpisem a pečetí překladatele. To znamená potvrzení, že je překlad shodný s originální předlohou. Nejčastěji je překlad vázán trikolórovou šňůrkou, ale může být také prošit sešívačkou apod. Tlumočnická doložka obsahuje potvrzení tlumočníka, že je jmenován soudem k vyhotovování ověřených překladů – je zde uvedeno, kdy a který soud jej jmenoval, dále je zde uvedeno, pod jakým číslem je překlad zanesen do tlumočnického deníku tlumočníka, který překlad vyhotovil.

Jelikož vázání překladu by mělo být neodlučitelné, u některých důležitých dokumentů (diplomy, rodné listy atd.) se doporučuje dodat místo originálního dokumentu jeho notářskou kopii.Splňuje tak požadavky a nároky státních orgánů přijímající země na předkládání cizojazyčných dokumentů pro účely úředních úkonů.

Soudní překlady a tlumočení nemohou provádět jen lidé, kteří prostě umí mluvit anglicky hodně dobře. Úřední jazyk je hodně specifický. Podklady pro soudně ověřené dokumenty navíc vyžadují exaktně dané formulace a postupy, které ovládají jen zkušené oprávněné osoby.

Nespoléhejte se na pomoc kamarádů, při úředních záležitostech je vždy dobré obrátit se na profesionály. Obzvlášť pokud jde o dokumenty, které využijete v cizině. Nikomu by se nechtělo řešit v zahraničí úřední nesrovnalosti. Při výběru profesionála, je dobře když si vyberete takového, který se nepostará jen o samotný překlad, ale zaštítí celý proces úředního ověření, včetně legalizace.

 

Biztweet, podpořte nás nákupem v našem eshopu

Odemknout článek

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
Top

Byznys Biztweet Byznys

  • 5 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb

Golden Biztweet Golden

  • 10 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb