Češka v čele OSN: Nová agenda stanoví cíle vymýcení chudoby

Po dvaceti letech Česko předsedá Hospodářské a sociální radě OSN. Za rozpočet ve výši 27 miliard dolarů a koordinaci strategií pro boj se světovou chudobou odpovídá Marie Chatardová.

Biztweet: Aktuálně jste se stala předsedkyní Hospodářské a sociální rady OSN. Co to pro vás znamená?

Marie Chatardová: Je to pro mě velká čest a výzva, zároveň jde o významný úspěch české diplomacie. Česká republika naposledy předsedala tomuto třetímu nejvýznamnějšímu orgánu OSN přesně před dvaceti lety.

Biztweet: Působí ve vedoucích funkcích OSN další Češi?

Marie Chatardová: Předsednictví v ECOSOC je v současné době nejvyšší pozice v systému OSN, kterou zástupce České republiky vykonává. Jinak v Sekretariátu OSN působí asi 50 českých občanů, z nich tři na seniorních manažerských pozicích. Ti jsou ale přímo zaměstnanci OSN.

Biztweet: Jste jen třetí žena, která radu povede. Myslíte, že je to zrcadlem změny, že se na pohlaví ve vrcholné diplomacii přestane hrát?

Marie Chatardová: Máte pravdu, že za více než 70 let trvání OSN (a tudíž i ECOSOC) jsem teprve třetí žena v čele tohoto orgánu. Při volbě předsedy ECOSOC hraje větší roli spíše regionální zastoupení než genderová rovnost. Nicméně je to velmi diskutované téma a otázka, kterou se v Radě rovněž zabýváme. Ústředním bodem agendy ECOSOC jsou otázky ekonomického a sociálního rozvoje, včetně přetrvávající nerovnosti mezi pohlavími právě jako jedné z překážek rozvoje.

Biztweet: Co je prioritou vašeho předsednictví?

Marie Chatardová: Česká republika si jako prioritu svého předsednictví zvolila účast na veřejném životě coby prostředku a cesty k vytváření a posilování udržitelné, odolné a inkluzívní společnosti. Stanovení priority sice není povinné, ale v posledních letech se stalo dobrým zvykem a výsadou předsednické země. Státy vybírají taková témata, která chtějí v OSN zviditelnit a k jejichž řešení by chtěly přispět.

Čtěte také:

Petr Fiala: Divil bych se, pokud by si někdo z podnikatelů přál, aby mu ANO komplikovalo život

Karel Dobeš: Být hostitelskou zemí pro agenturu EBA je prestižní záležitost

Karla Šlechtová: Koaliční rozmíšky a bitvy nám práci nesmírně komplikují

Biztweet: Za co rada odpovídá a které hlavní otázky řeší?

Marie Chatardová: Charta OSN dává ECOSOC za úkol zabývat se zejména problematikou mezinárodního hospodářského a sociálního rozvoje a souvisejícími otázkami v oblasti kultury, vzdělávání, zdraví či lidských práv. Zároveň má zprostředkovávat efektivní spolupráci mezi hlavními orgány OSN a četnými specializovanými agenturami, programy a fondy, jejichž prostřednictvím se realizuje velká část aktivit OSN. Úloha ECOSOC je tak do velké míry koordinační.

Role ECOSOC narostla s přijetím Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Ta stanoví cíle mezinárodního společenství v oblasti udržitelného rozvoje, například vymýcení extrémní chudoby. ECOSOC je jedním z hlavních orgánů monitorujícím pokrok při naplňování Agendy.

Biztweet: Kolik peněz rada ročně přerozděluje a kde nejčastěji?

Marie Chatardová: Dle materiálů OSN je ECOSOC zodpovědný za 70 procent lidských a finančních zdrojů OSN. Neznamená to ovšem, že je přímo přerozděluje. Jeho důležitá role vychází z již zmíněné koordinační funkce v rámci OSN a z velkého množství organizací, programů a fondů, které takto propojuje. Velká část těchto subjektů má vlastní rozpočet, který není zahrnut v rozpočtu ústředí OSN. Celkové výdaje celého systému OSN, všech organizací spadajících do rodiny Spojených národů, byly v roce 2015 48 miliard amerických dolarů. Aktivity v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, kde je ECOSOC důležitým koordinačním orgánem, představovaly asi 27 miliard dolarů.

Biztweet: Na jaké období jste zvolena a jakou máte představu o vaší další kariéře?

Marie Chatardová: Předsedkyně či předseda ECOSOC jsou voleni vždy na dobu jednoho roku. Do čela ECOSOC jsem byla zvolena jako stálá představitelka České republiky při OSN. Vedle práce v Radě budu tedy samozřejmě nadále vykonávat i další úkoly spojené s touto funkcí a předpokládám, že Stálou misi České republiky při OSN povedu i po skončení našeho předsednictví.

 

Biztweet, podpořte nás nákupem v našem eshopu